Logo Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego - Kraków

Historia


W roku 1884 ks. Leon Zbyszewski CR przybywa do Krakowa z polecenia ks. Piotra Semenenki CR celem założenia placówki zmartwychwstańczej. W tym celu zakupił teren przy ul. Łobzowskiej. Dzięki ofiarności dobrodziejów, zwłaszcza: Julii Pusłowskiej, Wacława Mańkowskiego, Karoliny Lubomirskiej zbudowano dom i kościół.

W roku 1887 ks. Walerian Przewłocki CR, Generał Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, dokonał poświęcenia kościoła P.W. Zmartwychwstania Pańskiego, który cieszył się dużą frekwencją wiernych ze świata nauki i sztuki.

W 1910 roku założono w kościele witraże wykonane przez krakowską firmę S.G. Żeleńskiego.

W 1922 roku ks. Bronisław Cieślak CR, dzięki pomocy Zmartwychwstańców z Ameryki Pn. Dobudował kapilcę Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, przeznaczoną dla zakładu wychowawczego.

W 1936 roku za przełożeństwa ks. Wojciecha Niemiera odnowiono kościół w dużej mierze dzięki ofiarności Franciszka Pawłowskiego z Chicago.

1955 – zrekonstruowano organy przywiezione ze Lwowa.

1961 – artysta malarz Władysław Bartoszewicz upiększył ścianę tytułową dwiema scenami biblijnymi techniką „al fresco”.

1967 – w kruchcie kościoła złożono doczesne szczątki Sługi Bożego o. Pawła Smolikowskiego CR.